De klant is koningin

Onderzoek naar wie de betalende volwassen klanten zijn van de bibliotheek. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Resultaat is een concreet handboek waarin de zeven belangrijkste klantsegmenten zijn samengevat. Per klantgroep wordt inzicht gegeven in wat voor lifestyle de groep heeft, hoe ze zich gedragen, wat hun behoeften zijn, hoe ze de bibliotheek waarderen en welk imago de bibliotheek bij hen heeft. Het is vervolgens aan de bibliotheken zelf om te vertalen wat het onderzoek betekent voor het specifieke werkgebied van de bibliotheek en hoe kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften van klanten in het werkgebied van de betreffende bibliotheek.

VoorbeeldBijlageGrootte
Klant is koningin.pdf4.75 MB
0
Jouw beoordeling: Geen